Matematika - násobilka, dělení se zbytkem - příklady na internetu

Matematika – násobilka

Matematická násobilka je základem výpočtů všech složitějších příkladů. Základní násobilku jistě zná každý a tak není nutné vysvětlovat. Existuje také složitější násobilka, kdy tři čísla se násobí dvěma či třemi a dalšími. Například 32*33. Taková a vyšší čísla je lepší násobit pod sebou. Je to jednodušší a rychlejší a hlavně se méně chybuje než v případě, kdy si to student chce vypočítat z hlavy. Je nutné vědět, jak se to počítá, protože ve většině případů se nesmí u maturity používat kalkulačka.

Matematika – dělení se zbytkem

Dělení se zbytkem je vyučováno na základní škole a je využíváno především u složitějších příkladů na střední škole. Toto učivo je nutné znát a umět. Po výpočtu je možné si zkontrolovat správný výsledek pomocí zkoušky. Druhou a složitější možností je dělení s desetinným číslem a se zbytkem. Do výsledku je nutné pak vložit také desetinou čárku. Je nutné nejdříve dělit čísla před desetinou čárkou.

Příklady na internetu

Je mnoho příkladů na internetu, kde se můžete naučit násobilku, a to složitější verze, a také dělení se zbytkem, které je též důležité pro maturitu.