O nás

Při vývoji Chytrého učení jsme strávili rok usilovné práce, stále máme však spousta nápadu, jak mít Chytré učení ještě lepší. Chytré učení připravoval téměr dvouset členný tým, složený z učitelů, studentů, programátorů, grafiků a vizionářů. Vedli jsme dlouhé diskuse, abychom vytvořili ten nejlepší produkt. Zde uvádíme jen některé z těch lidí, kteří se velkou mírou na pracech podíleli.


Anglický jazyk

Peter J. Roche M.Sc.

 • english consultant

Ing. Daniel Moučka

 • Státní jazyková zkouška z anglického jazyka
 • celní specialista pro země EU

Bc. Dana Pavličíková

 • odborná referentka

Jakub Odradovec

 • Studuje: UTB (Univerzita Tomáše Bati) – Fakulta humanitních studií, obor: Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Aneta Janečková

 • aupair v Anglii, mezinárodní zkouška Cambridge FCE
 • BETA Corporation s.r.o ( Obch.asistentka – telefonování v AJ)

Václav Zahradník

 • Státní jazyková zkouška úrovně C1

Petra Berecková

 • Studuje: Vysoké učení technické, obor angličtina v informatice a elektrotechnice

Dalibor Rosecký

 • student

Hanka Nguyen

 • studentka

Jiří Jurák

 • student

Magdaléna Musichina

 • studentka

Martin Hendrych

 • student

Sabina Bradáčová

 • Zdravotnická asistenka

A mnoho dalších...

 

Německý jazyk

Mgr. Lenka Krepčíková

 • Učitelka německého jazyka
 • Studovala: PdF Masarykovy univerzity Brno - jazyk německý státní zkoušky C1
 • Lení intenzivní jazykové kurzy Universität Innsbruck, Universität Stuttgart

Mgr. Zita Schwarzerová

 • Učitelka německého jazyka na SŠ
 • Studovala: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor německý jazyk
 • Studium na Pedagogické škole v Erfurtu  

Mgr. Anna Žaloudková

 • Učitelka německého jazyka na ZŠ
 • Studovala: Pedagogická fakulta UHK, Učitelství pro 2. st. ZŠ - obor NJ

Bc. Eliška Fojtíková

 • Studuje: Masarykova univerzita, navazující magisterský obor Překladatelství německého jazyka
 • Zertifikat Deutsch B1

Bc. Vladimíra Krčmová

 • Studuje: UTB Zlín Fakulta aplikované informatiky
 • Pobyty v Rakousku

Lucie Jedovnická

 • Státní jazyková zkouška všeobecná z NJ – úroveň C 1 absolvovaná s vyznamenáním pod Státní jazykovou školou v Brně
 • Státní zkouška pharmaceutický referent absolvovaná pod Ministerstvem zdravotnictví, Wien, Rakousko

Natália Baná

 • Studuje: VŠE v Praze, Podnikohospodářská fakulta

Radim Střelec

 • Pojišťovací zprostředkovatel

Markéta Fahrland Dočkalová

 • Účetní

A mnoho dalších...

 

Francouzský jazyk

Théophile Walger

 • Rodilý mluvčí
 • Dlouhodobá spolupráce s francouzskou aliancí Brno

Ing. Miroslava Polťáková

 • Studovala: Masarykova univerzita, Brno, Ekonomicko-správní fakulta, odbor verejná správa (francúzsko-české studium)
 • Studuje: Masarykova univerzita, Brno, Filozofická fakulta – Učitelstvo francouzského jazyka pro střední školy, kombinované magisterské studium
 • Studovala: Masarykova univerzita, Brno, Filozofická fakulta – francouzská filologie
 • Překladatelka na Odboru mezinárodních vztahů Métropole, Rennes, Francie

Mgr. Miroslava Nechvílová

 • učitelka FJ na Gymnáziu
 • kurzy na jazykové škole Polyglot,Brno
 • Studovala: Pedagogická fakulta, MU Brno, učitelství  Fj pro stř.školy , Pedagogická fakulta, JU České Budějovice , učitelství Fj pro zákl.školy
 • certifikát DELF B2, CERMAT hodnotitel ústní a písemné maturitní zkoušky Fj  
 • Celostátní stáž pro učitele francouzštiny, Alliance française

Mgr. Jana Omelková 

 • Překlad slovní zásoby z angličtiny do francouzštiny pro přípravu slovníku Lingea s.r.o., Brno
 • studovala: Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
 • Studijní pobyt v zahraničí: Université de Bourgogne, Dijon, Francie

Mgr. Silvie Payen

 • Překladatelka, tlumočnice, Učitelka francouzského jazyka na Gymnáziu a ve francouzské alianci Plzeň
 • Knihovník v Médiathèque de Romenay
 • studovala: Učitelství francouzského jazyka pro druhý stupeň ZŠ, Plzeň

Bc. Lucie Přikrylová

 • Studovala: Universita Palackého, Olomouc; Filosofická fakulta, obor francouzská filologie
 • Studuje: Masarykova universita, Brno; Filosofická fakulta, obor Francouzský jazyk a literatura
 • spoluzakladatelkou jazykové školy GET OUT
 • Překladatelka odborných textů
 • výuka francouzského jazyka pro ekonomy na Masarykově univerzitě Brno
 • certifikát DALF C1

Bc. Veronika Počtová

 • Dobrovolník na překlady dopisů z/do francoužštiny
 • Studuje: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta, Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod
 • erasmus: Université de Bretagne du Sud, Lorient, Francie - Mezinárodní obchod

Bc. Tereza Habartová

 • Studovala: Masarykova Univerzita v Brně, Česká republika, Studijní obor – filologie – Francouzský jazyk a literatura
 • Informatička-překladatelka ve firmě Lingea, tlumočnice a překladatelka
 • soukromé hodiny italštiny, angličtiny a francouzštiny + Skype výuka

Georgiadis František

 • Studijní pobyt erasmus ve Francii
 • Studuje: Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy MU
 • certifikát DELF B1

Vendula Beránková

 • Francouzská aliance Brno Delf B1
 • Překladatelka odborných textů
 • Maturitní zkouška z francouzského jazyka
 • četné pobyty ve Francii

Jana Výchopňová

 • Erasmus: Právnická fakulta Univerzity Paris Descartes v Paříži
 • Studuje: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obor Francouzský jazyk a literatura
 • překladatelská praxe na Ambasádě ČR v Lucemburku 
 • aupair Francie, Belgie

Zuzana Jirásková

 • Delf B2

A mnoho dalších...

 

Španělský jazyk

Ing. Dominika Pozníková

 • Studovala: Masarykova univerzita, Brno, odbor Španělský jazyk a literatura
 • Erasmus: Universidad Politécnica de Valencia, Španielsko a Univerzitet u Beogradu, Srbsko
 • Lektorka španělského jazyka v jazykové škole

Adrian Alambillaga Briz

 • Studoval: Alcala University Madrid

 Terézia Ábelová

 • Studovala: Universidad de Granada, Granada, Španěsko
 • mezinárodní certifikát DELE C2

Edita Bourriez

 • tlumočnice a překladatelka španělského jazyka

Helena Vaňková

 • Studuje: Filozofická Fakulta Univerzity Kar lovy, kalářský obor Hispanistika
 • roční studium Univerzita Valencie, Španělsko
 • mezinárodně uznávaný diplom DELE Inicial C2
 • Lektorka španělského jazyka

 Jakub Sluka

 • Studuje: Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze: germanistika
 • Österreichische Sprachdiplom Mittelstuffe Deutsch B2
 • jazykové korektury diplomových prací, článků; soukromé překlady ze španělštiny

Jana Táborská

 • Studuje: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obor Španělský jazyk a literatura
 • certifikát DELE B2
 • Lektorka, překladatelka a tlumočnice španělského jazyka

Tereza Maradová                                                    

 • Studovala: Klasické a španělské gymnázium Brno – Bystrc – španělská sekce (bilingvní studium) úroveň B2 – Título de bachiller

Erika Hrubešová

 • Studentka

A mnoho dalších...

 

Ruský jazyk

Mgr. Olga Berger

 • lektorka ruštiny na Ústavu slavistiky FF MU
 • Překladatelka, tlumočnice pro Krajský úřad Jihomoravského kraje

Mgr. Kateřina Fröhlichová

 • Studovala: Masarykova univerzita, Brno, studijní obor: Překladatelství ruského jazyka
 • Kurz ruského jazyka THE PUSHKIN STATE RUSSIAN LANGUAGE INSTITUTE, Russia

Mgr. Vojtěch Vraspír

 • Ruština jako cizí jazyk – třetí úroveň (ТРКИ-3 – odpovídá úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), Ministerstvo vzdělání a vědy Ruské federace, Moskevská státní univerzita M. V. Lomonosova

Mgr. Markéta Josková BA (Hons)

 •  Studovala: MU, FF obor: Filologie ruského jazyka

Bc. Jana Skurczaková

 • Studuje: MU FF filologie i učitelství ruského jazyka
 •  Překladatelka a tlumočnice

Bc. Tereza Gerbová

 • Ruský jazyk – úroveň B2/C1 = úspěšná státní zkouška z Ruštiny pro komerční praxi a Ruské obchodní korespondence
 • Studuje: Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, obor Učitelství angličtiny-ruštiny

Čepeleva Jevgenija

 • Studovala: Tomská Polytechnická Univerzita, Tomsk, Rusko, Elektro-fyzikální fakulta, obor Optotechnika

Andrii Konontsev

 • narozen v Ukrajině, rodilý mluvčí ruského jazyka

Hanna Zhenzherukha

 • Rodilá mluvčí ruského jazyka

Natalja Pazderová

 • Učitelka prvního stupně  základní školy v Bělorusku
 • Rodilá mluvčí ruského jayzka

Liudmila Volkova

 • Studovala: Pedagogická škola Veliký Usťug, Rusko, obor učitel základní školy

 Zuzana Soudná

 • Studentka

A mnoho dalších...

 

Matematika

Ing. Jaroslav Březina

 • Studoval: České Vysoké Učení Technické – fakulta biomedicínckého inženýrství

Ing. Lenka Potůčková

 • Studovala: VŠE v Praze Fakulta informatiky a statistiky,obor Statisticko-pojistné inženýrství vedlejší specializace Informatika v podnikání
 •  Studovala: Masarykova univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta, obor Finanční a pojistná matematika

Bc. Marek Bula

 • Studuje: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor optika a optoelektronika

Martin Špilar

 • Student
 

Fyzika

 • seznam spolupracovníků právě připravujeme
 

Český jazyk

 • seznam spolupracovníků právě připravujeme

 

SCIO testy

 • seznam spolupracovníků právě připravujeme
 
 

Autoškola

 • seznam spolupracovníků právě připravujeme