Ruský jazyk - online cvičení - azbuka

Aplikace www.chytreuceni.cz je dílem týmu pedagogů a odborníků spolu s rodilými mluvčími. Všem zájemcům vedle on-line výuky cizích jazyků jako je anglický, německý, španělský i naší mateřštiny nabízí zároveň výuku matematiky, fyziky a ruského jazyka. S Chytrým učením se můžete (jak už název napovídá) učit, ale také procvičovat jednotlivé okruhy, vyzkoušet si testy nebo maturitní zkoušku na nečisto. V nabídce jsou rovněž SCIO testy k přípravě na přijímací zkoušku na vysoké škole nebo testy k přípravě na zkoušku v autoškole.
 

Podklady k výuce

Ruská abeceda je psána cyrilicí a nazývá se azbuka. Mezi jednotlivými okruhy učení jsou také podstatná a přídavná jména. Stránky se věnují skloňování podstatných jmen; vzory podstatných jmen mužských ‒ Завод, Портфель, Трамвай, Сценарий, vzory podstatných jmen ženských ‒ Школа, Неделя, Профессия, Площадь, Статья a vzory podstatných jmen rodu středního ‒ Правило, Училище, Собрание, Воскресенье, Имя. V ruském jazyce se přídavná jména v čísle, rodě a pádě mluvnicky shodují se slovem, k němuž se vztahují. 
 
Stránky se zabývají také skloňováním tvrdých a měkkých přídavných jmen a jejich stupňování. Vzory tvrdých přídavných jmen jsou новый, молодой a vzor měkkých přídavných jmen je летний. Ve výuce pomáhají i dvě drobné hry – skládačka a zakrývačka. Ta umožňuje zakrýt buď cizojazyčné, nebo české významy a skládačka je určena k procvičování skladby vět.