Ruský jazyk v kostce - gramatika, cvičení a testy

Chytře se můžete učit pomocí aplikace www.chytreuceni.cz. Stránky připravila celá řada pedagogů, odborníků a také rodilých mluvčí. Ti se zapojili do přípravy výuky jazyků. Na stránkách je k dispozici vedle ruského jazyka také angličtina, španělština, němčina, francouzština a samozřejmě čeština. Spolu s jazyky je možné se učit také matematiku a fyziku nebo SCIO testy k přípravě na vysokou školu či testy k získání řidičského oprávnění.
 

Ruský jazyk – přehled 

Naučit se můžete azbuku, což je abeceda nejrozšířenějšího slovanského jazyka. Slovíčka jsou rozdělena do tří okruhů – rodina, domov a bydlení, každodenní život. Všechna slovíčka je možné procvičovat a poslouchat přímo na Vašem počítači nebo si je stáhnout např. na mp3 a poslouchat je kdykoliv při cestování. 
 
Dalším z mnoha okruhů výuky jsou například slovesa. Ruský infinitiv má tři různé koncovky. U ruských sloves převažuje koncovka –ть. Podle kmene přítomného se dělí slovesa v ruském jazyce do skupin 1. a 2. časování. Výjimkou jsou slovesa nepravidelná. Stejně jako v českém jazyce jsou i v ruštině slovesa zvratná. Zvratná částice se píše dohromady se slovesem a stojí na jeho konci.
Existují i pouze zvratná slovesa. 
 
Kromě gramatiky si mohou zájemci procvičovat větnou stavbu pomocí jednoduché hry, která se nazývá Skládačka. Obsahuje jednotlivá slova a úkolem je skládat tato slova do věty. Učební látku je možné procvičovat, testovat, poslouchat. Zároveň lze slovíčka vytisknout nebo stáhnout do přenosného zařízení a mít je k dispozici všude.