Španělský jazyk – cvičení, kurz – španělština online

Španělština je jazyk s bohatou kulturou, který má svůj původ v latině. Španělsky se mluví na čtyřech světových kontinentech a je druhým mezinárodním jazykem hned za angličtinou. Jeho obliba stále roste. Proto roste i poptávka po kurzech španělštiny.
 
Z nedostatku času a zvyšování pohodlí jsou v poslední době velmi rozšířeny i online kurzy a studium jazyka po internetu. Tyto online kurzy španělštiny nám umožní studovat španělsky krok za krokem. Můžeme začít jako úplní začátečníci, doplňovat své stávající znalosti nebo se systematicky připravovat na výuku v kurzu či škole. Internetový program chytreuceni.cz dokonce nabízí i přípravu k maturitní zkoušce ze španělštiny s možností zkoušet přímo nanečisto maturitní testy. 
 
Kurzy španělštiny mohou být vedeny online přes web kameru jako klasický kurz v jazykové škole, pouze v pohodlí domova. Nebo můžeme volit z kurzů, kde samostudiem a výběrem z mnoha možností procvičování nebo učení vybíráme sami, co chceme probrat a sami si pomocí procvičování snažíme jazyk zažít. Tyto kurzy mají mnoho podob a je na nás, jaký konkrétní si vybereme. 
 
Kromě klasického učení a procvičování výuky a slovní zásoby nám kurz na stránkách chytreuceni.cz umožňuje i přípravu na testy nebo písemné zkoušky s konkrétním zaměřením na dané učivo. Pokud si do kalendáře v programu zadáme konkrétní test a jeho datum, v procvičování se program zaměří na tuto látku a více ji do testů zahrnuje. Stejně tak intuitivně do testů více zahrnuje to, v čem děláme při testech často chyby. 
 
V mnoha cvičeních, které chytreuceni.cz nabízí, si můžeme procvičovat konkrétní učivo, gramatiku i slovní zásobu. Díky audio nahrávkám, které namluvili rodilí mluvčí, si můžeme poslechnout výslovnosti daných slovíček. Ty můžeme procvičovat buď v souvislosti s probíranými lekcemi, nebo se zaměřit na konkrétní téma. Např. slovíčka z oblasti rodiny, nakupování, cestování atd.