Středoškolská matematika - příprava k maturitě

Středoškolská matematika je u každé školy trochu jiná. Na střední škole jsou studenti připravováni především k maturitní zkoušce. Studenti na gymnáziu pak mají trošku širší učivo v oblasti matematiky (především pro ty, kteří se chystají na vysokou školu).  Příprava v každé střední škole je velice důležitá. Každý chce nastoupit na vysokou školu a neplácat se v opravných termínech.

Příprava k maturitě

Přemýšleli jsme jen chvíli, zda zařadit tento předmět do našeho online výukového programu. Bylo to totiž téměř nutné, jelikož většina studentů považuje matematiku za nejtěžší maturitní zkoušku. Proto pro Vás máme připravené maturitní okruhy z matematiky a dokonce maturitní testy sestavené od odborných učitelů a specialistů přes matematiku.

Okruhy

Do nejužších okruhů patří především rovnice a také nerovnice. Další částí, která se jistě objeví při maturitní zkoušce, je stereometrie (přímky, tělesa…). Také se můžete těšit na analytickou geometrii (především vektory) a také na kombinatoriku a pravděpodobnost (permutace, variace, binomická věta, statistika…).