Testy křižovatek do autoškoly online

Při řešení situací na křižovatkách je nezbytné provést několik základních, avšak klíčových, kroků. Tím je v první řadě seznámení se s několika nezbytnými ustanoveními zákona, bez jejichž znalosti nemůžeme správnému řešení situací na křižovatkách porozumět. Dále postupujeme ve třech krocích, tím prvním je určení, čím se vlastně budeme na křižovatce řídit. Zákon č.361/2001 Sb.§ 76 řeší tzv. Nadřazenost. Nadřazeností rozumíme fakt, že pokyny policisty jsou vždy prvořadé. Současně platí, že světelné signály jsou nadřazeny dopravním značkám upravujícím přednost. Není-li křižovatka řízena ani policistou, ani světelnými signály, ani značkami upravujícími přednost, pak platí tzv.přednost vozidel přijíždějících zprava. 
 
Krokem druhým při řešení dopravní situace na křižovatce je určení vlivu odbočování vozidel. Především si uvědomíme, že řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům a tramvajím jedoucím v obou směrech, dle § 21, odst.5.  Odbočující řidič, vpravo i vlevo, má také povinnost vůči chodcům, případně cyklistům. Ve třetím kroku určíme pořadí průjezdu vozidel křižovatkou. V závislosti na typu křižovatky a na případném odbočování vozidel určíme konečné pořadí průjezdu vozidel, z toho pak nutně vyplývá i pořadí průjezdu našeho vzidla a naše práva a povinnosti. Vše, co je nutné ke zvládnutí správného řešení dopravní situace na křižovatce lze nalézt v § 61, 76, 21, 22, 70 a 75 Zákona č.361/2001 Sb. Testy křižovatek online lze nalézt na stránkách www.chytreuceni.cz.
 
Dále můžete v aplikaci studovat anglický, německý, francouzský, ruský, španělský jazyk, matematiku, fyziku a český jazyk.