Základy španělštiny pro samouky on-line

Španělský jazyk se lze učit z mnoha důvodů. Jedním z nich je např. dovolená v cizí zemi, kde se španělsky mluví. K tomuto nám skvěle poslouží základy španělštiny pro samouky online, které dneska v mnoha obměnách můžeme nalézt na internetu ať už jako výukový program nebo např. aplikaci do chytrého telefonu. 
 
Ať už se chystáme pouze na dovolenou, nebo chceme mít základ španělského jazyka z jakéhokoli jiného důvodu, měli bychom program na jeho výuku zvolit správně. Důležitými faktory by měla být jeho snadná ovladatelnost a přehlednost. Spousta programů, které jsou placené, nabízí možnost vyzkoušet si tzv. free verzi omezenou funkcemi nebo časem, kdy si program osaháme a zjistíme, zda nám jeho forma výuky vyhovuje. 
 
Jedním z takových programů je i revoluční aplikace chytreuceni.cz, která nabízí velmi zajímavou formu výuky. Nejen že je jeho ovládání jednoduché a přehledné, jak bylo uvedeno výše, ale jeho vzdělávací funkce je velmi kvalitní. 
V aplikaci můžeme studovat podle internetové učebnice, můžeme se učit slovíčka včetně poslechu jejich výslovnosti, probíraná je i gramatika. Vše je procvičováno nejen běžným „kroužkováním“ správných odpovědí, ale i dopisováním nebo psaním celých slov a vět. Tím se výuka velmi zefektivňuje. Všechny procvičování i testy jsou srovnávány časově a ukládány k následnému procházení nebo sdílení. 
 
Program chytreuceni.cz nás jako samouky může nejen vést základy španělštiny, ale může nás i jako studenty připravit na testy nebo maturitní zkoušku ze španělského jazyka. 
Díky funkci sdílení testů a výsledků učení je možné srovnávat své výsledky s kamarády nebo dalšími studenty. To vede k motivaci učení.